Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commissioner do češtiny

commissioner = komisař; vládní komise; zmocněnec; zplnomocněnec; pověřenec; člen komise; dozorčí úřad; policejní prezident; komisionář; hejtman (admin.); pověřená osoba; obchodní zástupce; sportovní funkcionář; obchodní jednatel; posluha; obchodvedoucí; notář
special commissioner = odborný zmocněnec; zvláštní zmocněnec;

Příklady překladu slova "commissioner" z webu:

He would have been an assistant commissioner in a year or two.  Do roka nebo do dvou by dělal zástupce komisaře...
Sorry, not at the moment, sir, the police commissioner replied.  Cituju, zatím ne, pane, řekl policejní komisař.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommitment   committee   commodities   commodity   common   common denominator   common knowledge   commonly