Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commiserate; commissariat; commissary do češtiny


commiserate = soucítit, kondolovat, vyjádřit soucit, politovat, účastný, soucitný

commissariat = zásobovací sbor (voj.), komisařství, komisariátový, intendantura, intendance

commissary = intendant, pověřenec, zástupce, zásobovací důstojník, zástupce biskupa, biskupský komisař, delegát, kantýna, vojenský intendant, vojenské zátiší, proviant, intendance


Next: commissaryship; commissure; commit; committal    copy; copyist; coquet; coquetry