Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commingle; comminute; comminution; commisary do češtiny


commingle = mísit se (kniž.), smísit (kniž.), podlézat, směšovat (kniž.), směsovat

comminute = rozdrtit, rozmělnit na prach, rozkouskovat, rozmělnit, roz, rozmělňovat

comminution = rozdrcení, rozmělnění na prach, postupné zmenšování, opotřebovávání, roztříštění, rozmělňování, rozetření, drcení, rozdrobení, rozpojování

commisary = intendant, zástupce, delegát, proviant, zásoby, jídelna, bufet


Next: commiserate; commissariat; commissary    coppice; copse; copula; copulation