Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commercial do češtiny

commercial = reklama (v rozhlase nebo televizi); komerční; na zisk zaměřený; obchodní; cesťák; obchodnický; hospodářský; vložka; standardní; reklama v rozhlase nebo televizi; rozhlasová reklama; televizní reklama; výnosný; provozní; průmyslový; informační kancelář

Příklady překladu slova "commercial" z webu:

Commercial prospects for this imaging technology are very strong.  Komerční vyhlídky této snímací technologie jsou nesmírně slibné.
Standard commercial code.  Standartní obchodní kód.
Basically they're commercial sets, a little customized.  V podstatě jsou to normální civilní přístroje, trochu upravené.
He took a commercial plate, so he was getting it for a truck or a van.  Vzal si komerční značku, takže to měl na náklaďák nebo dodávku.
Never again would he travel by commercial air.  Už nikdy nepoletí komerční linkou.
I guess it beats flying on a commercial bird.  Myslím, že kam se na to hrabe obyčejné letadlo.
He was a competent amateur pilot, but not a commercial one.  Byl schop­ným pilotem amatérem, nebyl však pilotem z povolání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommercial motor vehicle   commercial vehicle   commission   commissioner   commitment