Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commerce do češtiny

commerce = obchod; obchodování; obchodní styk; styk; vztah; pohlavní styk; mít osobní styk; obchodní styky; obchodní; kupectví; komerční doložka
domestic commerce = vnitřní obchod; vnitrostátní obchod;
establish commerce = navazovat; zřizovat obchodní styky; navazovat obchodní styky;
internal commerce = vnitřní obchod; vnitrostátní obchod; treaty of commerce = obchodní smlouva;

Příklady překladu slova "commerce" z webu:

Dedication to commerce?  Zasvěcen obchodu?
There is no commerce.  Neexistuje žádný obchod.
My interests lie in commerce.  Mé zájmy se týkají obchodů.
Even more significant was aerial commerce.  Ještě významnější je obchod prostřednictvím letectví.
Even among the stellar names of commerce:  Dokonce i mezi hvězdnými jmény zámořského podnikání:
No literature, no art, no science, no commerce;  Ale nemohu vám opatřit překlad, nikoli ihned.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommercial   commercial motor vehicle   commercial vehicle   commission   commissioner