Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad comment do češtiny

comment = komentář; komentovat; poznámka; vysvětlivka; dělat poznámky; výklad; kritika; opatřit poznámkami; kritizovat; opatřit komentářem; glosa (v televizi); poznámky; jádro; činit poznámky (k); připojit poznámky; poznámkový; komentovat to; vysvětlení; vyložení
fair comment = oprávněná kritika; přípustná kritika; slušná kritika;
no comment = bez komentáře; bez poznámek;
unfavourable comment = nepříznivý komentář; nepříznivá kritika;

Příklady překladu slova "comment" z webu:

Without comment he accepted them.  Převzal je bez jediného slova.
Want to comment on that?  Chcete se k tomu nějak vyjádřit?
Did he have any comment on the scanning pass?  Měl nějaké poznámky k průběhu skenování?
I'm not sure if his comment was meant to reassure me, but it did.  Nevím, jestli mě tím chtěl uklidnit, ale povedlo se mu to.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommerce   commercial   commercial motor vehicle   commercial vehicle   commission