Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commendation; commensurable; commensurate do češtiny


commendation = chvála, čestné uznání, zádušní mše, písemná velitelská pochvala, doporučený, pochvala, odporučení, poručení se pod ochranu

commensurable = dělitelný (beze zbytku, mat.), úměrný, přiměřený, odpovídající, soudělný, dělitelný beze zbytku

commensurate = kryjící se (rozsahem), přiměřený, odpovídající, stejně velký, souměřitelný


Next: commentary; commentator; commercialism    coop; cooper; cop; cope