Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad commander do češtiny

commander = velitel; velitelský; komandér (řádu); fregatní kapitán; pěchovačka; dřevěná palička; tlouk; vojevůdce; komtur; dřevěná palice; velitel letadla; vrchní velitel
company commander = velitel roty; velitel setniny;
wing commander = podplukovník letectva; velitel perutě;

Příklady překladu slova "commander" z webu:

The commander shrugged.  Velitel pokrčil rameny.
The tug's commander waved.  Velitel vlečného člunu zamával.
He was the commander once more.  Už zase byl kapitánem.
The field's closed, the base commander said.  Letiště je zavřené, řekl velitel základny.
They'd done as well as any commander could have asked.  Vedli si tak dobře, jak jen si mohl každý velitel přát.
Let 'em know we're here, the aircraft commander ordered.  Teď jim ukažte, že jsme tady, přikázal velitel letadla.
Looks like a rich patch, sir, the factory commander said.  Vypadá to na bohatý flek, pane, řekl velitel továrny.
I shall lead you on foot as a good commander should.  Já vás povedu pěšky, jako správný velitel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommencement   comment   commerce   commercial   commercial motor vehicle