Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad command do češtiny

command = příkaz; přikázat; velitelské; rozkázat; nařídit; poručit; vládnout (7. p.); rozkaz; nařízení; velet (komu); ovládat (přen.); opanovat (přen.); mít k dispozici; požadovat; vyžadovat; vzbuzovat; zasloužit si; ovládání; kázat; instrukce; povel; rozhled
absolute command = důrazný rozkaz; absolutní příkaz; absolutní povel;
adjusting command = nastavovací povel; povel nastavení;
change command = řízení změny; příkaz na změnu;
channel command = kanálový příkaz; příkaz kanálu; bojová jednotka; filtr;

Příklady překladu slova "command" z webu:

Command of our seas keeps us free.  Vláda nad mořem nám zajišťuje svobodu.
I command it!  Přikazuju ti to!
Who's in command here?  Kdo tady velí?
He radioed the command center.  Zatelefonoval na velitelství.
Was this just some command fuckup?  Není tohle jen nějaký bordel ve velení?
I want to see a command post.  Ještě jsem nic neslyšel o řídícím stanovišti.
Jackson's voice had the ring of command when he wanted it to.  Přítelův hlas uměl být důrazný, když chtěl.
Ask the cryptographer to wait at the command post.  Požádejte toho kryptografa, ať tam na mne počká.
Her younglings are disorganized and humans are in command up there.  Její mláďata jsou dezorganizována a lidé tam nahoře teď velí.
For a moment his mind was too stunned to command his body;  Na okamžik měl mysl tak ochromenou, že tělo neposlouchalo;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommand language   commander   commencement   comment   commerce