Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coming do češtiny

coming = příchod; přicházející; nastávající; budoucí; blížící se věku; dlužný; poskytovaný; slibný; nadějný; nástup; dospívající; dospívající k (3. p., čemu); scházející
have another guess coming = být vedle;
have another thought coming = být celý vedle;

Příklady překladu slova "coming" z webu:

Coming home.  Jede domů.
I'm coming up.  Lezu nahoru.
Is she coming here?  Jde sem?
He may be coming out.  Možná že je tam.
What time is she coming here?  A kdy přijde sem?
What would they gain by coming after me?  Proč by po mně šli?
I am going, and you are coming with me.  Já jdu a ty půjdeš se mnou.
He asks me to call him before coming by.  Za normálních okolností by se mě trochu bál.
As he was going out, the locusts were coming in;  A jak odcházel, přilétaly kobylky.
He sweated and muttered and looked at the land coming close.  Potil se, mumlal a hleděl na blížící se pevninu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcommand   command language   commander   commencement   comment   commerce   commercial   commercial motor vehicle