Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad comfort do češtiny

comfort = pohodlí; komfort; utěšit; postarat se o pohodlí; potěšit; osvěžit; útěcha; uklidnění; uspokojení; povzbudit; posílit; tišit; konejšit; prošívaná pokrývka; dodat odvahy; komfortní; potěšení; pohoda; blahobytnost; utěšovat (4. p.); WC
cold comfort = chabá útěcha; špatná útěcha; slabá útěcha;
engine comfort = motorový komfort; komfort motoru;
ride comfort = jízdní komfort; jízdní pohodlí;
riding comfort = jízdní komfort; jízdní pohodlí;
seating comfort = komfort sezení;

Příklady překladu slova "comfort" z webu:

Comfort quickly turned to something else.  Příjemný pocit se rychle změnil v něco jiného.
Their comfort would smother and hobble him eventually.  Jejich útěcha ho zadusí a bude ho nakonec omezovat.
That will comfort her.  To ji utěší.
It increased the comfort level.  Zvyšovalo to hladinu bezpečí.
The dusei met them there, comfort in the dark and the moonlight;  Nahoře je uvítali dusei, bezpečí v temnotě a měsíčním světle.
So many times you've given me comfort and forgetfulness.  Tolikrát jsi mi poskytla útěchu a zapomnění.
But its escape had brought it no comfort whatsoever.  Ale jeho útěk mu neposkytl zdaleka žádnou úlevu.
Although not a poor man, his retirement in comfort was secured.  Třebaže nebyl chudý člověk, jeho pohodlný dů­chod byl takto zajištěn.
In every one of these lives he'd had the comfort of adoration.  V každém z těch životů mu byla dopřávána útěcha obdivu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomfortable   coming   command   command language   commander   commencement   comment   commerce