Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad come in do češtiny

come in = vstoupit; přijet; vstup!; vejít; přicházet; stoupat (o přílivu); doběhnout (sport.); začínat; přicházet do módy; projít; být zvolen; dostat se (k moci); dostat; zdědit; vstupte; přijít do; dojet; dopadnout; dostávat; hlásit se; hodit se; ohlásit se

Příklady překladu slova "come in" z webu:

Come in here.  Už jdu, pane.
I come in peace.  Přicházím v míru.
Where'd he come in from?  Odkud přiletěl?
You may all come in now.  Můžete vylézt.
Is it okay to come in yet?  Dá se dovnitř už normálně jít?
The helicopter wasn't going to come in time.  Vrtulník nedorazí včas.
It was hoped that they could come in the evening.  Doufali, že budou moci přijít večer.
It is a small crossbow he will come in close.  Je to malá kuše - přijde hodně blízko.
It was worthless now, but the batteries might come in useful.  Teď nemělo žádnou cenu, ale baterie přijdou možná vhod.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcomedy   comfort   comfortable   coming   command   command language   commander   commencement