Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad come from do češtiny

come from = pocházet z; přijít z (2. p.); vzejít z; dorazit; vycházet; vyústit; být odkud (rodem); pocházet; přijet; vrátit se domů
where did they come from = odkud jsou;

Příklady překladu slova "come from" z webu:

They come from somewhere.  Odněkud jsou.
He don't come from here.  Není odtud.
Does it really come from women?  Opravdu ji šíří ženy?
So they had to come from the west.  Takže musí přijít od západu.
That last witty line didn't come from me.  Tato poslední duchaplnost nepocházela ode mne.
That kind of power has to come from somebody.  Taková moc musí odněkud pocházet.
The sound of the weeping could have come from anywhere.  Pláč se mohl nést odkudkoli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcome in   comedy   comfort   comfortable   coming   command   command language   commander