Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad come before do češtiny

come before = přijít před (7. p.); být důležitější; udát se; mít přednost před (7. p.); přijít k (jizvě apod.)

Příklady překladu slova "come before" z webu:

He thought of the generations who had come before them...  Myslel na generace, které jim předcházely...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcome from   come in   comedy   comfort   comfortable   coming   command   command language