Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad combustible; come; come-hither; comeback do češtiny


combustible = zápalný, vznětlivý (přen.), hořlavina, spalitelný, palivo, spalný, hořlavá hmota, hořlavé palivo, hořlavá látka, hořlaviny

come = dostat se, připlout, nastat, přijet, přiběhnout, přilézt, jít, přejít, přejet, vejít, opadnout, dostavit se

come-hither = vyzývavý, svody, lákadlo, svádění, svůdný

comeback = návratový, odpověď, replika, břitká odpověď, oplátka


Next: comedian; comedown; comeliness; comely    converting; convertor; convexity; convey