Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad combination do češtiny

combination = kombinace; kombinování; slučování; spojení; sdružení; souhra (sport.); spolčování; spolčení (hanl.); spojování; motocykl s přívěsným vozíkem; kombinovaný; cvičební sestava; kombinační; součinnost; sloučenina; sestava; skládání; kombinát; složení
car-trailer combination = automobil s přívěsem; spřažení osobního vozidla s přívěsem;
filter combination = kombinace filtrů; sestava filtrů;
free combination = volná sestava; volná kombinace;
key combination = kombinace kláves; klávesová kombinace;

Příklady překladu slova "combination" z webu:

Combination of stress and boredom.  Způsobuje to kombinace stresu a nudy.
The combination was damned near ghoulish.  Ta kombinace byla sakra neřestná.
A funny combination of factors.  Podivná kombinace faktorů.
You set the combination and lock it up yourself.  Vyber si kombinaci a sám si to zamkni.
That's where we get the fastest combination rate.  Za těch podmínek dosahujeme nejvyššího tempa spojování.
A cryptex works much like a bicycle's combination lock.  Kryptex funguje v podstatě jako zámek na kolo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcombine   combustion   combustion chamber   come again   come before   come from   come in   comedy