Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coloured do češtiny

coloured = barevný; barvený; zbarvený; barvitý; předstíraný; falešný; přibarvený; přikrášlený; zkreslený; pro barevné; obarvený; zabarvený; natřený; nabarvený; kolorovaný; barevně natřený beton
lemon coloured = citrónově zbarvený; citronově zbarvený; žlutý jako citron; žlutý jako citrón;
purple coloured = purpurový; purpurově zbarvený;

Příklady překladu slova "coloured" z webu:

The coloured grains bounced and spread.  Barevná zrnka se vysypala a rozprostřela.
The petals were brightly coloured tubes about five centimetres long;  Okvětní plátky byly jasně zbarvené trubičky dlouhé asi pět centimetrů;
What did it matter what happened to the coloured image on the canvas?  Co na tom, co se stane s podobou namalovanou na plátně?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcolours   column   column gear-shift lever   column gearshift lever   combat   combination   combine   combustion