Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad color do češtiny

color = zčervenat; obarvit (4. p.); barevný obraz
border color = barevný okraj; barevný rámeček;
luster color = duhová barva; listr; change the color = přebarvit;
resistance of color = odolnost barev;

Příklady překladu slova "color" z webu:

His color was good.  Měl zdravou barvu.
The garment's color was a vibrant redpurple.  Oděv měl sytou, rudě purpurovou barvu.
She liked the color too.  Také barva se jí líbila.
Her legs were the color of marble;  Nohy měly barvu mramoru;
He could not discern the color of the kimonos.  Ale barvu ki­mon nemohl rozeznat.
It took another two hours to color it black.  Další dvě hodiny trvalo obarvit vlasy na černo.
Angie wore a snug, shortsleeved sweater the color of orange sherbet.  Angie stála s pokleslou bradou a ústy dokořán.
He handed over half a dozen of the color frames.  Předal půltuctů barevných snímků.
I mean, you want to put a bit of color in, don't you?  Ale nakonec, vy přece taky máte rádi, když má jogurt trochu barvu, ne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcolour   colour matching   coloured   colours   column   column gear-shift lever   column gearshift lever   combat