Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad colonisation; colonist; colonization; colonize do češtiny


colonisation = kolonizační, kolonizace země, osídlování, osazení území, kolonizace

colonist = osadník, kolonista, usedlík, osadnice, osídlenec

colonization = osídlování, kolonizační, osazení, kolonizátorství, osazování

colonize = osídlit, usadit se (jako kolonista, osadit, infiltrovat, osídlovat, infiltrovat, osidlovat, osazovat


Next: colophon; coloration; colossal; colourable    controversial; controvert; contumacious