Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad collision do češtiny

collision = srážka; kolize; kolizní; střetnutí; najetí na jiné vozidlo; rozpor; sražení; střet; protikolizní systém
car collision = srážka automobilů; kolize automobilů; střet automobilů;
car-to-car collision = srážka vozidel; kolize vozidel;
elastic collision = elastická srážka; pružná srážka;
front-end collision = náraz čela vozidla; frontální náraz;

Příklady překladu slova "collision" z webu:

So a collision with a piece of junk is possible.  Takže kolize s nějakým předmětem není vyloučena?
Nor was there the slightest danger of collision with another ship;  A vůbec už neexistovalo nebezpečí srážky s jinou lodí;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcollision test   color   colour   colour matching   coloured   colours   column   column gear-shift lever