Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad colligate; collimate; collocate; collocation do češtiny


colligate = spojit, sjednotit, shrnout (podle jednotící zásady), sebrat, spojovat

collimate = seřídit, upravit (hlaveň), nařídit, adjustovat, vyrovnat do řadu, ohraničovat

collocate = vázat se, umístit, kolokace, uložit, pojit se, srovnávat, umisťovat, společně umístit

collocation = slovní spojení (jaz.), rozložení, umístění, fráze (jaz.), uspořádání, společné umístění, seřazení, sestavení, kolokační, spojení, srovnání


Next: colloquy; collude; collusion; colonial    contribute; contributory; contrivance