Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad college do češtiny

college = kolej (univerzitní, vyučovací i obytná); akademie (vyšší odborná škola); vyšší odborná škola; kolegium (hist.); fakulta; univerzita; univerzitní přednáška; společnost; shromáždění; studium; profesionální sdružení; vysokoškolský; vysoké učení
commercial college = obchodní škola; vysoká škola obchodní; vyšší obchodní škola;
correspondence college = ústav pro dálkové studium; instituce pro dálkové studium; korespondenční studium; korespondenční dálkové studium; hnojárna; odborná škola;

Příklady překladu slova "college" z webu:

College men were still boys.  Vysokoškoláci jsou prostě ještě kluci.
She restarts college next fall.  Příští podzim se vrací na univerzitu.
He was attacking college girls and he - .  Přepadal holky z koleje a...
Does anybody go to college around here?  Pokračuje někdo odsud ve studiích na střední škole?
Had it not been for that, college would've been impossible.  Nebýt toho, nemohl jsem na vysokou školu jít.
She didn't look much older than a college student.  Nevypadala moc starší než vysokoškolačka.
He didn't get that job on the basis of college classwork.  Tuto funkci nezískal na základě svého studia na univerzitě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcollet   collision   collision test   color   colour   colour matching   coloured   colours