Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad collector do češtiny

collector = sběratel; výběrčí; sběrač (odb.); chytač; lapač; kolektor (tranzistoru ap.); sběrací zařízení (odb.); inkasista; kompilační modul; sběrné potrubí (výfuku); komutátor (alternátoru); sběratelský; sběrná čočka; shromažďovatel; sběratelka
bow collector = obloukový sběrač; smyčcový sběrač;
buried collector = vnořený kolektor; překrytý kolektor;
current collector = pantograf; sběrač proudu;
debt collector = inkasista; inkasista dluhů; vymahač dluhů; inkasista pohledávek; výběrčí dluhů;

Příklady překladu slova "collector" z webu:

You're a collector?  Jsi sběratel?
We need many dew collectors for the planting.  Pro naše rostliny potřebujeme hodně sběračů rosy.
Of value only to a collector!  Ty může ocenit jenom nějaký sběratel!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcollege   collet   collision   collision test   color   colour   colour matching   coloured