Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad collectivity; collegiate; collide; collier do češtiny


collectivity = kolektivní vlastnění, kolektivita, kolektiv, masa, celek, národ

collegiate = kolejní, kolegiátní (círk.), kolegiální, akademický, univerzitní, školní, fakultní

collide = křížit se, kolidovat, střetnout se, být v rozporu, narazit, dostat se do kolize, narážet, srážet se

collier = havíř, obchodník s uhlím, uhelná loď, uhlokop, námořník (na uhelné lodi), uhlíř (zast.), šachta, uhelný parník, jáma


Next: colligate; collimate; collocate; collocation    contrarious; contrariwise; contravene