Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad collection do češtiny

collection = sbírka; sběr; sbírání; shromažďování; vybírání (poštovného ap.); inkaso; vyzvednutí; koncentrace; souprava; soustředění; snůška; soubor; kolekce; výbor; jímání; odběr řízků; odvezení; knihovní fond; vybírání peněz; skupina; svoz; sbírkový; kolektiv
data collection = sběr dat; shromažďování údajů; shromažďování dat;
debt collection = inkaso pohledávek; vymáhání pohledávek;
document collection = sbírka dokumentů; fond dokumentů; soubor dokumentů;
for collection = na výplatu; na inkaso;

Příklady překladu slova "collection" z webu:

The swarm's a collection of microrobotic machines.  Roj je jen houf mikrorobotických strojů.
You have quite a collection here.  Máte jich tady úplnou sbírku.
There is, indeed, a fine collection there.  Ukrývá velkou sbírku šatů.
He has decided to visit his collection of ancient textiles.  Rozhodl se navštívit svou sbírku antických textilií.
I trust that you don't consider your collection closed.  Doufám, že svou sbírku nepokládáte za uzavřenou?
But you managed to do a job on the collection basket.  Ale tys přece udělal tu práci k všeobecnému prospěchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



collector   college   collet   collision   collision test   color   colour   colour matching