Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad collecting do češtiny

collecting = sbírání (2. p.); sběratelství; sběrný; inkasní; sbírající; inkasující (dluh ap.); hromadící; výběrčí; sběrací; shromažďování; kompletování; snášející; hromadění; sběratelský; sbírací; inkasní agent
fast data collecting = rychlý sběr dat;

Příklady překladu slova "collecting" z webu:

Collecting himself with difficulty he began to dig.  Téžce se vzchopil a začal kopat.
Water began collecting in the basins.  V nádržích se začala shromažďovat voda.
He lay moveless, collecting himself.  Nehybně ležel, vzpamatovával se.
But we haven't been collecting very long.  Vždyť ale nevybíráme tak dlouho.
He sat there for a moment, collecting his wits.  Chvíli tam seděl a dával si dohromady myšlenky.
Bartlett hung up and lay back a moment, collecting his wits.  Bartlett zavěsil a na chvíli se ještě natáhl, aby se zorientoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcollection   collector   college   collet   collision   collision test   color   colour