Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad collateral do češtiny

collateral = vedlejší; zástava; kolaterální (odb.); souběžný; současný; z boční větve (pocházející); příbuzný (z boční větve); záruka; jistota (pojišť.); paralelní; ručení; kolaterála; dodatečný; nepřímý; věcné zajištění; jištění; majetek vyčleněný na umoření dluhu
pledged collateral = vedlejší záruky; vinkulovaná záruka;

Příklady překladu slova "collateral" z webu:

Collateral damage.  Plošné poškození.
Is that collateral damage, too?  Je tohle také plošné poškození?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcollecting   collection   collector   college   collet   collision   collision test   color