Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad collapse do češtiny

collapse = zhroucení (přen.); zhroutit se (přen.); kolaps; zřícení; dostat kolaps; pád; sesutí; zřítit se; prudce klesnout; sklapnout; zaklapnout; hroutit se; sesypávat; sklesnout; svalit se; zbořit se; pokles poddolováním; zborcení; zbortit se; padnout; stlačení
economic collapse = ekonomický kolaps; zhroucení hospodářství; hospodářský kolaps; hospodářské zhroucení;
emotional collapse = citový kolaps; citové zhroucení;
financial collapse = finanční krach; finanční úpadek; finanční zhroucení; plicní kolaps;

Příklady překladu slova "collapse" z webu:

When the collapse came, it would probably come all at once;  Pokud přijde kolaps, bude to najednou, zhasněte světla.
I want to collapse the tent.  Chci zbourat stán.
I have not mentioned the collapse of firm contracts between us.  Nezmínil jsem se o kolapsu pevných smluv mezi námi.
The column of water began to collapse back into the waves.  Vodní sloup začal pomalu klesat a mizel ve vlnách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcollar   collateral   collecting   collection   collector   college   collet   collision