Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coincident; coiner; coining; coke do češtiny


coincident = současný, koincidenční, totožný, souhlasný, průvodný, časově shodný, stejný, průvodní, souřadnicový, sbíhavý, porovnávací, koincidentní

coiner = razič, penězokaz, tvůrce nových slov, tvůrce, průvodce, penězokazec, mincovní, razič mincí

coining = vytvářející, ražení, dolisování, kalibrování, penězokazectví, mincovní

coke = kola, koka-kola, droga (omamná), koksovat, Coca-Cola, kus koksu, brát kokain, kokain, cívka, fetovat, kokakola, koks ový


Next: cold; coldblooded; collapsible; collapsing    continuity; contort; contorted; contortion