Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coincidence do češtiny

coincidence = shoda (časová, náhodná); shoda okolností; současný výskyt; náhoda; soulad; sběh okolností; koincidence; náhodná shoda; souhlasný; shodnost; sbíhavost; soumístnost; současnost; shodování; splynutí; souřadnicový; souhra okolností; koincidenční
by coincidence = souhrou okolností; náhodou;
happy coincidence = šťastná náhoda; šťastná shoda;
strange coincidence = podivná náhoda; zvláštní náhoda;

Příklady překladu slova "coincidence" z webu:

No coincidence there.  To není náhoda.
The fearful coincidence sent a queer shiver through him.  Tato úžasná shoda jím projela s podivným zaškubnutím.
Is it a coincidence they're here?  Myslí se to vážně?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoking   cold shoulder   cold storage   cold water   colic   collapse   collar   collateral