Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coherent do češtiny

coherent = souvislý; logický; spojitý; soudržný; související; logický promyšlený; hutný; koherentní; ucelený; držící pohromadě; spojený; přilnavý; jednolitý; pevná hornina

Příklady překladu slova "coherent" z webu:

A coherent symbolic set, as iconographers would call it.  Koherentní soubor symbolů, tak by to označil odborník.
He might be a little more coherent if he could breathe.  Možná by odpověděl srozumitelněji, kdyby mohl dýchat.
And populations organize themselves to make a coherent biosphere.  A populace se organizují, aby vytvořily soudržnou biosféru.
In his teens, his misgivings began to take a coherent shape.  Jak dospíval, nevyjasněné otázky začaly nabývat pevnějších obrysů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcohesion   coiling   coinage   coincidence   coking   cold shoulder   cold storage   cold water