Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cognate; cognition; cognizable; cognizant do češtiny


cognate = téhož původu, analogický, obdobný, příbuzné slovo, blízký, podobný, spřízněný, příbuzná osoba

cognition = poznávání, poznávací schopnost, vědomí, poznávací, rozpoznávání, rozpoznávání znaků, kognice

cognizable = rozeznatelný, podléhající pravomoci (soudní), pravomocný (soudně), podléhající soudní pravomoci, soudně stíhatelný

cognizant = vědomý, poznávající, příslušný, informovaný, vědomý si (2. p.), kompetentní, obeznámený


Next: cohabit; cohabitation; cohere; coherence    contexture; contiguity; contingency