Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cogent; cogitate; cogitation; cogitative do češtiny


cogent = neúprosný, pádný, působivý, přesvědčivý, naléhavý, průkazný, výstižný, přiléhavý, neodvratný, nevyvratitelný

cogitate = přemýšlet, rozvažovat, zamýšlet, myslit (filoz.), rozmýšlet si, vymýšlet, uvažovat o (6. p.), hloubat

cogitation = úvaha, myšlení (schopnost), myšlenky, schopnost myšlení, přemýšlení, úvahy, úvahový

cogitative = myslivý, přemýšlivý, zamyšlený, uvažovací, usuzující


Next: cognate; cognition; cognizable; cognizant    contemptible; contend; contention; contest