Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coffee do češtiny

coffee = káva; kafe; kávovník; hostit kávou; zrnková káva; kávový; šálek kávy; kavárna
decaffeinated coffee = káva bez kofeinu; bezkofeinová káva;
fragrant coffee = voňavá káva; vonící káva;
ground coffee = mletá káva; pomletá káva;
Turkish coffee = černá káva; turecká káva;

Příklady překladu slova "coffee" z webu:

Coffee with brandy.  Kafe s brandy.
The coffee arrived.  Přinesli kávu.
It's a coffee mug.  Hrnek na kávu.
I'll get the coffee now.  Teď si ale dám kafe.
Shannon put down his coffee cup.  Shannon odložil šálek.
The old man drank his coffee slowly.  Stařec pomalu srkal kávu.
She crossed her feet on the coffee table.  Překřížila nohy na konferenčním stolku.
He stared at the flowers on the coffee table.  Upřeně se díval na květiny na konferenčním stolku.
Tell me about it, but let's get some coffee first.  Vyprávějte mi o tom, ale nejdřív si dáme kávu.
Maybe they would be at home, or in a coffee shop, or at work.  Mož­ná u toho seděli doma, možná v kavárně, možná v práci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcognisance   cognizance   coherency   coherent   cohesion   coiling   coinage   coincidence