Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coefficient do češtiny

coefficient = součinitel (má rozměr); koeficient; spolupůsobící; součinný; číslo; činitel; spolučinný; faktor; ukazatel; koeficientový; součinitel adheze
absorption coefficient = koeficient absorpce; absorpční koeficient; absorpční součinitel; součinitel absorpce;
acceleration coefficient = akcelerační koeficient; koeficient akcelerace;
aerodynamic coefficient = aerodynamický součinitel; míra pokrytí;
coercion   coexistence   coffee   cognisance   cognizance   coherency   coherent   cohesion