Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coding do češtiny

coding = kódování; zabarvení; šifrování; kódovací; kódovaný program; programování; šifrovací; kódovací zařízení
account coding = předkontování; klasifikace účtů;
sequential coding = sekvenční kódování; sekvenční programování;
straight-line coding = lineární kódování; programování bez cyklů;
coefficient   coercion   coexistence   coffee   cognisance   cognizance   coherency   coherent