Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cocktail do češtiny

cocktail = koktejl; mražená ovocná směs; kůň s přistřiženým ocasem; ovocná směs (mražená); směsice (přen.); koktajl; zbohatlík; povýšenec; pozvat na koktajl; neplnokrevník; zápalná směs; scintilační roztok; směs; koktejlový; koktejl; šaty na koktejl
oyster cocktail = koktejl z ústřic; koktajl z ústřic;
prawn cocktail = krevetový koktail; krevetový koktajl;

Příklady překladu slova "cocktail" z webu:

Cocktail waitresses in silly costumes showing skin and hauling drinks.  Ser­vírky ve směšných kosmech ukazovaly nahou kůži a roz­nášely pití.
It's a cocktail party obligation.  Musím na jakýsi večírek.
You're coming to the cocktail party?  Přijdeš na koktajlový večírek?
Join me for tea or a cocktail if you wish.  Přij d'na čaj nebo na koktajl, až se ti to bude hodit.
His eye was caught by the rosewood cocktail cabinet.  Jeho pohled zavadil o příborník z růžového dřeva.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcode number   coded   coding   coefficient   coercion   coexistence   coffee   cognisance