Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coast do češtiny

coast = břeh (mořský); pláž (mořská); sáňkování
sea coast = mořské pobřeží; mořský břeh; pobřeží; přímořský;

Příklady překladu slova "coast" z webu:

Your coast is so large.  Vaše pobřeží je tak dlouhé.
He never reached the coast that day.  Onoho dne se k pobřeží nedostal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoaster   coated   coating   coaxial   coaxial cable   cobra   cochlea   cock-up