Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coagulating; coagulation; coal; coalesce do češtiny


coagulating = srážející se, srážecí, koagulování, sedání, koagulace, koagulační

coagulation = sraženina, sedlina, sraženinový, sražení, srážení, shlukování, koagulování, vločkování

coal = uhel, kus uhlí, brát uhlí, zásobit uhlím, pálit uhlí, dřevěné uhlí, spálit na uhel, uhelný, uhlářský, černé uhlí


Next: coalescence; coalition; coarse; coarse-fibred    constellation; consternation; constituency