Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cluster do češtiny

cluster = shluk; chumáč; seskupit se; chomáč; chumel; hromada; skupina (ozubených kol); kupit se; nahromadit se; shromáždit se; tvořit trsy; roj (včel); trs; seskupení; růst v hroznech; růst v chomáčích; hrozen; nahromadit; nakupit; shromáždit; seskupit; svazek
base cluster = základní trs; základní shluk;
consonant cluster = souhlásková skupina; shluk souhlásek;
instrument cluster = blok přístrojů; sdružený přístroj na palubní desce; countershaft gear cluster = sada předlohových kola;

Příklady překladu slova "cluster" z webu:

A cluster of students were hovering anxiously outside the door.  Přede dveřmi postával hlouček studentů.
It was a cluster of particles no larger than specks of dust.  Je to shluk částeček ne větších než prachová smítka.
Bud was waiting in the first cluster of black bushes.  Bud čekal mezi prvními hustými černými keři.
After that, you cut right and down to the cluster on the right.  Potom půjdete vpravo dolů k té skupince vpravo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclustering   clutch   clutch end   clutch pedal   clutter   co-existence   co-ordination   coach