Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clouds do češtiny

clouds = mraky; mračna; seskupení mraků
interstellar clouds = mezihvězdná mračna; mezihvězdná oblaka; have one's head in clouds = žít v oblacích;

Příklady překladu slova "clouds" z webu:

Clouds were drifting through it.  Proplouvala jí mračna.
The clouds close.  Mračna se spojují.
High through clouds and under stars.  Vysoko v mracích a pod hvězdami.
He watched the clouds get closer below the wing.  Pozoroval, jak se mraky pod křídly blíží.
He'd been watching the clouds for some time.  Nějaký čas už pozoroval oblaka.
Fog forgot about the approaching clouds and the rookie student.  Fog zapomněl na blížící se mračna a zatoulaného stu­denta.
The sun came from behind the clouds as she smiled again.  Znovu se usmála a jako by se zpoza mraků vynořilo sluníčko.
There were hints of sun between the clouds now;  Trhlinou v mracích vykoukly první paprsky slunce;
As he tried to focus upon them the clouds gathered once more.  Když se je snažil rozeznat, měsíc znovu zašel za mraky.
It was a sunny day with white puffs of clouds against a red sky.  Byl slunečný den, modrá obloha s bílými obláčky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcloudy   clover   cluster   clustering   clutch   clutch end   clutch pedal   clutter