Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cloud do češtiny

cloud = mrak; zahalit; mračno; chmura; zastřít; oblak; zakrýt; zamlžit; vrhnout stín; zákal (tekutiny); opocení; zachmuřit; zatemnit (přen.); zastínit; skvrna; zakrýt mrakem; poskvrnit; pošpinit; zkalit; kouř; mrakový; chuchvalec; moiré; oblačnost; omlžovat
smoke cloud = kouřový mrak; kouřová clona;

Příklady překladu slova "cloud" z webu:

Cloud in the way.  Mám v cestě mrak.
That cloud is independent of us.  Ten mrak je na nás nezávislý.
A black cloud hurried over the sky.  Po obloze se přihnal černý mrak.
And then the cloud falls apart?  Potom se oblak rozpadne?
They sent up a cloud of dust.  Až se jim prášilo za patama.
Only then would the main cloud move.  Teprve pak by se pohnul celý oblak.
Menace filled the air like a cloud of wasps.  Hrozba vyplnila vzduch jako roj vos.
The whole column had vanished into the cloud bank.  Celý průvod zmizel v oblačném příkrovu.
I'm quittin' school, he said, and blew a cloud into the air.  Ve škole končím, odvětil a vyfoukl obláček kouře.
The bird crashed to the ground in a bursting cloud of feathers.  Jak dopadla na zem, zvedl se chomáč peří.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclouds   cloudy   clover   cluster   clustering   clutch   clutch end   clutch pedal