Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clothing do češtiny

clothing = šatstvo; oděv; šaty; oblečení; typické vnější znaky; vnějšek; plachtoví; konfekce; mykací povlak; odívání; oblékající; obložení; ošacení; pokrývání; oblékání; oblekovina; pokrytí; oděvní průmysl
protective clothing = ochranný oděv; ochranné oděvy;
ready-made clothing = konfekční oděvy; konfekce (šaty);

Příklady překladu slova "clothing" z webu:

The clothing they wore was dirty and threadbare.  Oblečení, které měli na sobě, bylo špinavé a obnošené.
Onehour delay with clothing change.  Prodleva jedna hodina včetně převlékání.
Could we see his clothing and personal effects?  Mohli bychom vidět jeho šaty a osobní věci?
Each carried a little bag of clothing and supplies.  Každý z nich třímal v ruce pytel s oblečením a zásobami.
He may still be wearing these items of clothing that he stole.  Možná má na sobě stále ještě šaty, které ukradl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcloud   clouds   cloudy   clover   cluster   clustering   clutch   clutch end