Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clothe do češtiny

clothe = obléct; obléknout; odít (kniž.); ošatit; zahalit; šatit; odívat (kniž.); zakrýt; oblékat; vybavit; opatřit; vystrojit plachtovím; strojit; obléci; obalit; pokrývat; oblékat se; navléct se
dress clothe = obléct se; obléci se; clad to clothe = oblečen;

Příklady překladu slova "clothe" z webu:

Clothes, it looked like.  Vypadalo to jako šaty.
For clothes?  Na šaty?
Nothing but clothes.  Nic než šaty.
So are your clothes.  Tady máte šaty.
Now get me the clothes!  Teď mi dones ty šaty!
Pack a few of his clothes.  Zabalte mu něco na sebe.
He turned to the pile of clothes.  Obrátil se ke kupce šatstva.
Get dressed and give me our old clothes.  Oblékni se a dej mi naše staré šaty.
Above the bed, a shelf for books and clothes.  Nad postelí police na knížky a šaty.
The old marks, on parts of her body her clothes covered.  Stopy na jejím těle teď zakrývaly šaty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclothes   clothing   cloud   clouds   cloudy   clover   cluster   clustering