Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad clot; clotted; clouded; cloudiness do češtiny


clot = chuchvalec, srážet se, chumel, chumáč, shluk, hejno, srazit, zcuchat (vlasy), moula, srazit se (zvláště o krvi), hlupák, pitomec

clotted = spečený, sedlý, totální, hrudkovitý, sražený

clouded = zahalil, žilkovaný, mramorovaný, zatemněný, zatažený, temný, zakalený, opocený, rozmazaný, nejasný, neurčitý, zastřený

cloudiness = oblačnost, kalnost, mdlost, nejasnost, temnost, mlhavost, zakalenost, zamračenost, zakalení, zákal, zkalení, zakalení vo dy


Next: clouding; cloudless; clout; clove    considering; consign; consignation