Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad closing do češtiny

closing = uzavření (2. p.); zavření (2. p.); konečný; závěr (řeči, zdvořilostní); uzávěrka knih; spínací; spojování elektrického obvodu; poslední; zdvořilostní fráze; uzávěr; zavírací; uzavírací; zapnutí; zavírání; svírání; zapínání; uzavírání; stahování; výluka
balance closing = konečný zůstatek; konečný stav;
circuit closing = zapínání obvodu; uzavření obvodu; sepnutí obvodu;
forced closing = nucené uzavření; nucená uzavřené;
power closing = uzavírací servomechanismus; centrální zamykání;

Příklady překladu slova "closing" z webu:

Closing it silently behind me.  Tiše jsem za sebou zavřel.
They're closing in.  Stahují se kolem nás.
He entered, closing the door behind him.  Vstoupil a zavřel za sebou.
Now they were closing in.  Roje ho obkličovaly.
You'll have it before closing tonight.  Dostaneš to než zavřeme.
I keep the walls from closing in upon us.  Držím zdi, aby nás nestiskly.
Behind me, the second cloud was closing in.  Zezadu se ke mně blížil druhý roj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclosure   cloth   cloth ears   cloth filter   clothe   clothes   clothing   cloud