Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad closed do češtiny

closed = zavřený; zavřel; uzavřený; tajný; úplný; kompletní; neveřejný; krytý; zavřeno; zapnutý (stav spínacího kontaktu); ohrazený; zakrytý; živý; dokončený; zahrazený; zamčený; obklíčený; sevřený; ukončený; omezený; neobchodující; vyrovnaný účet
account closed = uzavřený účet; vyrovnaný účet;
normally closed = vypínací kont.; klidový kontakt; declare the hearing closed = prohlásit jednání za skončené;

Příklady překladu slova "closed" z webu:

Closed it.  Zavřela je.
He closed it.  Zavřel za ní.
We are closed down.  Už se stalo.
Her eyes were closed now.  Její oči teď byly zavřené.
He kept his eyes closed tightly.  Oči měl pevně zavřené.
As he had earlier, he closed his eyes.  Zavřel oči jako před chvílí.
She held out a hand and closed her eyes.  Natáhla ruku a zavřela oči.
They limped up to a blind and closed wall.  Dobelhali se k slepé a zavřené stěně.
She curled up again on the stern and closed her eyes.  Prožívá s ní zasněné odpoledne?
She stepped over the sill and the door swung closed behind.  Překročila práh a dveře se za ní zavřely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcloset   closing   closure   cloth   cloth ears   cloth filter   clothe   clothes