Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad close do češtiny

close = zavřít; blízký; blízko; konec; zavřít se; těsný; úzký; uzavřít; skončit; skončit se; zavřený (fonet.); přiléhavý; důvěrný; hustý; dusný (vzduch); těžký (vzduch); nerozhodný (hra ap.); přesný; věrný (opis ap.); bedlivý; přísný (rozbor ap.); mlčenlivý
come close = málem udělat; dohnat;
draw close = dotáhnout; stáhnout;
fit close = padnout (přesně, o oblečení); obepínat; přesně padnout;
forms close = uzávěrka časopisů; uzávěrka časopisu;
keep close = uchovat v tajnosti; skrývat se; doběhnout za;

Příklady překladu slova "close" z webu:

Close it!  Zavři to!
I'll close him.  Já zavřu jeho.
I'll stay close by.  Budu poblíž.
I will be close by.  Já budu blízko.
There was a man close by.  Někde blízko byl člověk.
There was a fallen sword close by.  Nedaleko ležel cizí meč.
All you have to do is close them.  Je třeba je zavřít.
They were hawking in the high country close to the castle.  Sokolničili na vysočině u hradu.
How do you know that they are not close by?  A jak víte, že tu nejsou někde poblíž?
But even with them he would always stand as close as possible.  Ovšem i v brýlích se sta­věl vždycky co nejblíž.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclose range   close to   closed   closet   closing   closure   cloth   cloth ears