Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad close-up; closely; closeness; closer do češtiny


close-up = záběr zblízka (film.), blízký záběr (fot.), detailní záběr (film.), důvěrný pohled, důvěrná biografie, snímek zblízka, uzavírání

closely = blízko, zblízka, podrobně, pozorně, přísně, důkladně, věrně, ostře, přesně, pevně, hustě, krátce

closeness = hustota (tkaniny), přesnost (kopie), věrnost (kopie), uzavřenost, málomluvnost, mlčenlivost, dusnost (ovzduší), nedýchatelnost, přísnost, ostrost (dozoru), lakota, skoupost


Next: clot; clotted; clouded; cloudiness    considerable; considerably; considerate