Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad close to do češtiny

close to = těsně u; nedaleko od; hned u; při; poblíž; doslovný překlad
come close to = přiblížit se k; přiblížit se;
nestle close to = tulit se k; přitulit se k;

Příklady překladu slova "close to" z webu:

Close to what?  Na dostřel k čemu?
Keep close to it!  Buďte v dosahu!
She stepped close to me.  Došla až ke mně.
His state was close to sublime.  Blížil se tranzu.
I put my face close to his.  Přiblížil jsem se k němu.
And these are for use close to the ground.  A tyto použiju blízko země.
It would be a long job, close to a year.  Bude to dlouhá práce, téměř rok.
They were hawking in the high country close to the castle.  Sokolničili na vysočině u hradu.
The weather was especially hard on her, this close to delivery.  Porod se blížil a počasí jí dávalo zabrat.
His face had taken on an animation that was close to ghastly.  Ve tváři měl před chvílí skoro strašidelný výraz.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorclosed   closet   closing   closure   cloth   cloth ears   cloth filter   clothe